Arbeitsgruppe Prof. Kuhn

Publikationen

2019 
Kuhn J., Becker S., Cullmann N., Küchemann S., Rexigel E., Thees M. (2019) Mechanische Schwingungen und Wellen. In: Kuhn J., Vogt P. (eds) Physik ganz smart. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg.

doi.org/10.1007/978-3-662-59266-3_4  

2018


Thees, M., Becker, S., Rexigel, E., Cullman, N. & Kuhn, J. (2018). Coupled pendulums on a clothesline. The Physics Teacher, 56(6), 404-405.

doi.org/10.1119/1.5051162

 

zurück

 

Zum Seitenanfang